องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก แยกวังบก - นานายประยูร โคตรภูเวียง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ลงวันที่:
28 มีนาคม 2561
รายละเอียด:
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก แยกวังบก - นานายประยูร โคตรภูเวียง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารดาวน์โหลด: