องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการทำแนวป้องกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ลงวันที่:
5 มีนาคม 2561
รายละเอียด:
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการทำแนวป้องกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารดาวน์โหลด: