องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกสำรวจป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ลงวันที่:
22 ธันวาคม 2560
รายละเอียด:
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกสำรวจป้าย  ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารดาวน์โหลด: