องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาพกิจกรรรม

กิจกรรมเข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง
.....
เมื่อวันที่: 10 กรกฎาคม 2559
โครงการฝึกอบรม นวด ประคบ อบ สมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง
อบต.นาชุมแสง จัดโครงการฝึกอบรม นวด ประคบ อบ สมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง โดย วิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยจาก โรงพยาบาลภูเวียง .....
เมื่อวันที่: 6 ตุลาคม 2558
ท่านนายอำเภอภูเวียง มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง ประจำปี 2558
ท่านนายอำเภอภูเวียง มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง ประจำปี 2558 .....
เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2558
วันเกษตรตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2558
.....
เมื่อวันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา