องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาพกิจกรรรม

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย  ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 9 พฤษภาคม 2560
วันผู้สูงอายุ  ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 13 เมษายน 2560
โครงการกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี  2560
.....
เมื่อวันที่: 22 มีนาคม 2560
โครงการงานวันเกษตรตำบลนาชุมแสง  ประจำปี  2560
.....
เมื่อวันที่: 10 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
.....
เมื่อวันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2560
วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2560
.....
เมื่อวันที่: 14 มกราคม 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา